Aktualności

wtorek, 10 września 2019,

Budowa nowego odcinka ulicy Folwarcznej

Do końca 2019 roku ma zostać zakończona budowa nowego odcinka ulicy Folwarcznej. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę wspomnianej ulicy, lecz też rozbudowę fragmentu ul. Szwajcarskiej, a także ul. Stalowej, Kobylepole, Piwnej i Reknickiej. Docelowo...

Więcej

piątek, 30 sierpnia 2019,

Przebudowa Ronda Rataje

Wiosną 2020 roku, po zakończeniu inwestycji na Górnym Tarasie Rataj oraz po oddaniu do użytku mostu Lecha, rozpocznie się przebudowa ronda Rataje. Wszelkie aktualności dostępne są na stronie https://nowe-rataje.pl/[https://nowe-rataje.pl/].

Więcej

poniedziałek, 03 czerwca 2019,

Zakończenie projektu SULPiTER

Zakończył się europejski projekt SULPiTER wspierający lokalne władze w lepszym zrozumieniu zjawisk związanych z przewozami towarowymi w perspektywie energetycznej i środowiskowej.  Efektem projektu jest Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla Poznańskiego Obszaru Funkcjonalnego (SULP), który powstał...

Więcej

środa, 27 lutego 2019,

Aktualizacja Planu Transportowego

Na początku roku uchwalono aktualizację Planu Transportowego.  Bezpośrednią przyczyną aktualizacji były zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta w artykule 59 zmienia zapisy Ustawy z dnia 16...

Więcej

wtorek, 03 października 2017,

Kolejny etap systemu parkingów Parkuj i Jedź w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ZIT WRPO 2014+

Projekt Miasta Poznań pn. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II”, w konsekwencji złożenia wniosku aplikacyjnego w marcu tego roku oraz po pozytywnej ocenie strategicznej, formalnej i merytorycznej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

Więcej

poniedziałek, 02 października 2017,

Projekt LAirA - Zielone drogi na lotniska

LAirA - (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to nowy projekt w ramach programu Interreg Europa Środkowa realizowany od maja 2017. Miasto Poznań uczestniczy w nim jako partner który jest odpowiedzialny m.in za dokładną...

Więcej

poniedziałek, 15 grudnia 2014,

Jaka powinna być komunikacja miejska w Poznaniu - spot promocyjny

Ruszyła kampania telewizyjna podsumowująca projekt mający na celu opracowanie Planu transportowego dla Aglomeracji Poznańskiej. Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały szeroki zakres działań zmierzających do opracowania tego dokumentu poprzez np. przeprowadzenie badań motywacji transportowych i...

Więcej

poniedziałek, 20 października 2014,

Zakończenie kolejnego etapu prac w ramach projektu. WKRÓTCE OFICJALNE PODSUMOWANIE!

Działania w ramach projektu "Badania i opracowanie Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" dobiegają końca. Ostatnim zadaniem postawionym głównemu wykonawcy badań oraz dokumentów planu było przygotowanie wytycznych dla Miasta Poznań w zakresie wyznaczania i obliczania wskaźników monitorowania...

Więcej

piątek, 20 czerwca 2014,

Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła Plan transportowy Powiatu Poznańskiego

Uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku przyjęła "Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025". Przyjety dokument wytycza dalsze działania dla Powiatu Poznańskiego w...

Więcej

poniedziałek, 28 kwietnia 2014,

Zbieranie uwag i opinii do powiatowego planu transportowego

Pragniemy poinformować, iż pod koniec marca br. zakończono prace nad projektem dokumentu pn. "Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego, zwanego dalej "Powiatowym planem transportowym". Serdecznie zapraszamy Państwa do przesłania uwag dotyczących prezentowanego dokumentu. Jest...

Więcej

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)