Sto nowych wiat przystankowych

środa, 06 listopad 2019,

Przy ulicy Towarowej na przystanku Poznań Główny stanęła setna wiata przystankowa stawiana przez City Marketing należący do Grupy MTP. Do końca roku spółka wymieni jeszcze 50 wiat, a także zmodernizuje i relokuje 30 wiat.

Nowoczesne obiekty wykonane z aluminium, szkła i drewna. Pojawiają się nie tylko w miejscach dotychczasowych wiat, lecz również na przystankach, na których takich konstrukcji dla pasażerów jeszcze nie było. Pod nowymi wiatami, których szkielet ma kolor szary - zgodny z miejskim systemem identyfikacji wizualnej - pasażerowie oczekujący na pojazd MPK mogą schronić się pod szklanym dachem o szerokości 200 cm. Każda z wiat ma energooszczędne oświetlenie oraz gablotę informacji pasażerskiej.


Fot. MTP

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)