Duże zmiany w Poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

środa, 20 maja 2020,

Rada Miasta Poznania przyjęła zostały kolejne propozycje zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Najważniejsze z nich to poszerzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania o Jeżyce, uruchomienie SPP na Wildzie i Łazarzu oraz więcej możliwości postoju dla dostaw.

 

Ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do centrum, zwiększenie rotacji parkujących aut, a także promowanie alternatywnych do samochodu sposobów poruszania się po mieście stanowią strategiczne cele funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 19 maja Rada Miasta Poznania przegłosowała projekt uchwały, która reguluje postój na terenie objętym SPP oraz poszerza go o obszar Wildy, Łazarza i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania o część Jeżyc. Wcześniej, w styczniu br. radni zdecydowali o wprowadzeniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum na obszarze osiedla Stare Miasto.

 

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania na Jeżycach

Zgodnie z przyjętą 19 maja uchwałą, od 1 lipca bieżącego roku na obszarze Jeżyc od ul. Roosevelta do ul. Polnej zacznie funkcjonować Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Podstawą do jej utworzenia jest znowelizowana ustawa o drogach publicznych. Pozwala ona urealnić stawki za postój pojazdów oraz wprowadzić opłaty również w weekendy. Opłaty, które od wielu lat pozostawały na stałym, niskim poziomie można zwiększyć maksymalnie do 0,45% minimalnego wynagrodzenia, czyli do 11,70 zł za pierwszą godzinę parkowania i nawet 16,80 zł za trzecią.

 

Stawki za postój w ŚSPP Jeżyce:

1-sza godzina: 5 zł

2-ga godzina: 6 zł

3-cia godzina: 6,90 zł

Każda kolejna godzina: 5 zł

ŚSPP Jeżyce funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 18:00.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum rusza w czerwcu 2020

Zgodnie z wcześniejszą, przyjętą w styczniu br. uchwałą Rady Miasta Poznania, teren osiedla Stare Miasto objęty zostanie Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania Centrum. Pierwotnie jej uruchomienie planowano na 1 kwietnia, jednak ze względu na obowiązujący stan epidemii koronawirusa SARS - CoV-2, zdecydowano o zmianie tej daty na 1 czerwca br. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe stawki za parkowanie na terenie Starego Miasta, a także cena i warunki uzyskania abonamentu dla mieszkańców.

Stawki za postój w ŚSPP Centrum (Stare Miasto):

1-sza godzina: 7 zł

2-ga godzina: 7,40 zł

3-cia godzina: 7,90 zł

Każda kolejna godzina: 7 zł

 

ŚSPP Centrum funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 18:00.

 

Więcej informacji na stronie internetowej http://poznan.pl/transport.


zrodlo: ZDM Poznan

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)