Przebudowa ulicy Kwiatowej

czwartek, 09 lipca 2020,

W pierwszej połowie lipca rozpoczną się prace nad przebudową ulicy Kwiatowej, która obecnie jest oblegana przez zaparkowane samochody, a zostanie przekształcona w przestrzeń przyjazną dla pieszych.

 

Przebudowa obejmować będzie odcinek od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki. Zgodnie z założeniami  w zamian za zlikwidowane miejsca parkingowe mieszkańcy tej ulicy będą mogli korzystać z 30 miejsc parkingowych na parkingu buforowym przy ulicy Dolna Wilna. Inwestorem zastępczym są Poznańskie Inwestycje Miejskie, które przygotowują się już do przekazania wybranemu wykonawcy placu budowy. Roboty planowane są w okresie letnim (60 dni), natomiast nasadzenia zieleni późną jesienią.

 

Ulica zostanie "uwolniona" od zaparkowanych samochodów oraz wprowadzona zostanie strefa zamieszkania z ograniczonym dostępem pojazdów, pojawią się nowe nasadzenia w postaci zieleni zarówno niskiej jak i wysokiej. Przestań będzie przyznana dla pieszych, a okoliczne lokale gastronomiczne będą miały możliwość zlokalizowania tutaj swoich ogródków gastronomicznych. Dodatkowo określone zostaną specjalne godziny dla dostaw (8.00-10.00), dzięki którym mieszkańcy w razie konieczności będą mogli podjechać samochodem pod miejsce zamieszkania na przebudowanym odcinku ul. Kwiatowej. Mieszkańcy, którzy parkują pojazdy poza pasem drogowym np. na podwórku, będą mogli wystąpić do ZDM o warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B1, aby wjechać na ulicę również poza tymi godzinami. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZDM.


zrodlo: ZDM Poznan

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)