Aktualizacja Planu Transportowego

środa, 27 luty 2019,

Na początku roku uchwalono aktualizację Planu Transportowego. 

Bezpośrednią przyczyną aktualizacji były zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta w artykule 59 zmienia zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dotyczące Planu Transportowego i w artykule 80 nakazuje aktualizacje Planu Transportowego w okresie roku od wejścia w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Plan zaktualizowano Uchwałą nr VII/88/VIII/2019 z dnia 2019-02-26. 

 

Zaktualizowany Plan jest dostępny na  stronie http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/vii-88-viii-2019-z-dnia-2019-02-26,78229/


2

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)