Plan transportowy dla Poznania uchwalony.

środa, 19 marzec 2014,

Dnia 18 marca 2014 roku radni Rady Miasta Poznania podjęli uchwałę Nr LXIV/1010/VI/2014 o przyjęciu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014 - 2025, zwanego Planem transportowym. Dokument ma charakter kierunkowy dla dalszych działań w dziedzinie transportu na terenie Miasta Poznania, a jego przyjęcie przez Radę Miasta Poznania oznacza zatwierdzenie planu jako prawa miejscowego. Zapisy planu zostały szeroko skonsultowane w debacie publicznej, uwzględniając często propozycje mieszkańców. Plan będzie ważnym argumentem Poznania w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację inwestycji transportowych oraz będzie pomocny w organizowaniu pożądanego poziomu usług publicznego transportu zbiorowego.

Dziekujemy wszystkim za współpracę nad opracowywanym Planem transportowym Miasta Poznania. 

Uchwałę wraz z dokmentem planu transportowego Miasta Poznania można znaleźć na stronach portalu miejskiego.


plantap

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)