Podsumowanie projektu LAirA - Dostępność Lotnisk

środa, 18 marca 2020,

Z końcem 2020 roku zakończył się europejski projekt LAirA dot. dostępności lotnisk, w którym zaangażowanym partnerem było Miasto Poznań i 14 innych partnerów z siedmiu krajów Unii Europejskiej. 

 

W ramach projektu LAirA opracowano narzędzia na rzecz wspierania niskoemisyjnej mobilności, tj. platformy carsharingowe i m.in. przetestowano je na lotniskach partnerów zaangazowanych w Projekt (Modlin, Budapeszt, Linate & Malpensa). Celem głównym była próba wpłynięcia na wybór formy transportu osób dojeżdżających na teren lotnisk. Wypracowane narzędzia zostaną utrzymane również po zakończeniu projektu, aby promować zielony rozwój i E-mobilność, która ma potencjał, by realnie zmniejszyć negatywny wpływ z emisji z transportu na środowisko. Kluczowa w tym zakresie będzie dostępność do publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, która stopniowo powinna być rozbudowywania w każdym z miast. Projekt zapewnił skuteczne rozwiązania z zakresu mobilności niskoemisyjnej i zwiększył świadomość na temat zrównoważonych zasad transportu.

 

Pełna relacja oraz video z konferecji kończcej projekt LAirA dostępna jest na peofilu Facebook projkektu TUTAJ.


ELECTRIC MOBILITY ACTION PLAN

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)