Rozpoczęto badanie gospodarstw domowych

środa, 22 maja 2013,

Wykonawca prac obejmujących zebranie danych oraz opracowanie Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej, Konsorcjum firm: Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych sp. j. i SMG/KRC Poland – Media S.A., rozpoczęło badania w gospodarstwach domowych. Ankieterzy pojawili się u pierwszych respondentów w dniu 22 maja br. i będą prowadzić swoje badania do 23 czerwca br. W tym czasie zamierzają odwiedzić 4200 gospodarstw domowych w Powiecie Poznańskim i przeprowadzić w nich wywiady z członkami gospodarstw, którzy ukończyli 13 rok życia. Z członkiem gospodarstwa domowego będą rozmawiać na temat jego motywacji i ilości codziennych podróży, a także o długości i czasie przemieszczania się w ciągu doby.
Wywiad jest podzielony na 2 części. W pierwszej części rozmowa będzie dotyczyła ogólnych informacji o gospodarstwie domowym i zostanie przeprowadzona z osobą, która najwięcej może powiedzieć o wszystkich członkach gospodarstwa, w tym o posiadanych samochodach. Ta część zajmie około 15 minut. Następnie ta sama osoba, o ile podróżowała w dniu, którego dotyczy badanie, będzie jeszcze opowiadała o swoich podróżach - w zależności od ich ilości może to zająć kolejne 15 minut. Następnie zostaną przeprowadzone rozmawy, po ok. 15 minut,  z każdym z członkiem gospodarstwa domowego.
Ankieterzy nie będą uprzedzać telefonicznie o wizytach, ponieważ w tym badaniu posługują się metodą" random route", czyli wybierania respondentów/gospodarstwa domowego zgodnie z zasadami doboru próby losowej tzn. ankieter rozpoczyna realizację badania od wyznaczonego adresu startowego, otrzymanego na początku, a następnie porusza się zgodnie z przyjętą zasadą przeprowadzając kolejne wywiady w co n-tym mieszkaniu, w ramach określonego rejonu.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu i udzielenia przedstawicielom Instytutu Badawczego Millward Brown oraz Biura Inżynierii Transportu wyczerpujących informacji, ponieważ efekt merytoryczny badań zależy między innymi od Państwa zaangażowania. Jednocześnie zapewniamy, że rozmowy mają charakter anonimowy, a uzyskane w  ich toku informacje zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczej analizy i opracowania wyników projektu badawczego (udział w badaniu jest dobrowolny).


Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)