Spotkanie z wójtami, burmistrzami

środa, 06 lutego 2013, Tomasz Skupio

"Plan transportowy" dla Aglomeracji Poznańskiej

 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej był tematem spotkania z wójtami i burmistrzami z powiatu poznańskiego, które odbyło się w środę, 6 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Gospodarzami spotkania byli Starosta Poznański, Jan Grabkowski i zastępca prezydenta Poznania, Mirosław Kruszyński.

 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2014-2020 z prognozą zmian do 2030 roku, zwany potocznie „planem transportowym” jest wspólnym, pionierskim przedsięwzięciem pilotowanym przez Miasto Poznań we współpracy z Powiatem Poznańskim. Koszt badań i przygotowania dokumentu, który na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym będzie stanowić w przyszłości prawo miejscowe, został oszacowany na ponad 2 miliony złotych. Dzięki współpracy Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego został przygotowany wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu w wysokości 80%, w ramach konkursu dotacji dla zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Podpisanie stosownej umowy na dofinansowanie w wysokości 1,811 miliona złotych nastąpiło 14 stycznia br.

 

Przygotowanie planu transportowego dla całej aglomeracji pozwoli w przyszłości aplikować o kolejne fundusze unijne na budowę nowych tras tramwajowych i kolejowych, intermodalnych węzłów przesiadkowych, parkingów Park&Ride w pobliżu stacji kolejowych i pętli tramwajowych oraz nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej. Nowy plan będzie konstruowany przy ścisłej współpracy z burmistrzami i wójtami gmin powiatu poznańskiego.

 

Badania zainicjowane przez „plan transportowy” pozwolą jednoznacznie określić dalsze kierunki działań wszystkich samorządów na terenie aglomeracji w zakresie rozwoju transportu publicznego oraz stworzyć model ruchu, uwzględniający możliwości finansowe gmin i powiatu oraz stopień oddziaływania na środowisko.

 

Tomasz Skupio

 

Asystent Starosty


spotkanie
  • Kliknij na poniższe zdjęcie, aby przejść do galerii związanej z tym wydarzeniem

  • Spotkanie z wójtami, burmistrzami

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)