Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła Plan transportowy Powiatu Poznańskiego

piątek, 20 czerwiec 2014,

Uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku przyjęła "Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025". Przyjety dokument wytycza dalsze działania dla Powiatu Poznańskiego w zakresie zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców powiatu, na liniach łaczących poszczególne gminy z pominieciem Poznania. Zapisy Planu transportowego zostały skonsultowane ze wszystkimii burmistrzami i wójtami Powiatu Poznańskiegow na przełomie kwietnia i maja br. Obowiązek stworzenia planu oraz jego zakres wyznacza ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na mocy której Starosta Powiatu Poznańskiego stał się organizatorem transportu publicznego na swoim terenie.

 

Uchwalony dokument wraz z uchwałą można znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego tutaj.


Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)