Zakończenie kolejnego etapu prac w ramach projektu. WKRÓTCE OFICJALNE PODSUMOWANIE!

poniedziałek, 20 październik 2014,

Działania w ramach projektu "Badania i opracowanie Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" dobiegają końca. Ostatnim zadaniem postawionym głównemu wykonawcy badań oraz dokumentów planu było przygotowanie wytycznych dla Miasta Poznań w zakresie wyznaczania i obliczania wskaźników monitorowania uchwalonego Planu transportowego, wskazanie zasad aktualizowania samego dokumentu prawa miejscowego jakim jest Plan oraz określenie sposobu zarządzania stworzonym, podczas działań nad projektem, nowym modelem ruchu dla Aglomeracji Poznańskiej.

Na przełomie listopada i grudnia br. zostanie zaprezentowane podsumowanie projektu, na temat którego wkrótce przekażemy więcej informacji.


Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)