Zbieranie uwag i opinii do powiatowego planu transportowego

poniedziałek, 28 kwiecień 2014,

Pragniemy poinformować, iż pod koniec marca br. zakończono prace nad projektem dokumentu pn. "Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego, zwanego dalej "Powiatowym planem transportowym".

Serdecznie zapraszamy Państwa do przesłania uwag dotyczących prezentowanego dokumentu. Jest on efektem przeprowadzonych badań oraz  dotychczasowych konsultacji w ramach projektu pn. Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej.
Obok zebrania opinii i uwag do ww. dokumentu, celem konsultacji jest:

  • zapoznanie mieszkańców powiatu poznańskiego z wszystkimi uwarunkowaniami związanymi z organizacją i zarządzaniem transportem publicznym,
  • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu poznańskiego.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 29 kwietnia do  15 maja 2014 r.:

  • poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza, przesyłając na adres mailowy: zbigniew.rusak@powiat.poznan.pl lub
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Po rozpatrzeniu uwag, projekt dokumentu zostanie przekazany do uchwalenia przez Radę Powiatu Poznańskiego.


powiatowy plan transportowy

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)