Otwarcie ofert

Oficjalne otwarcie złożonych ofert w przetargu na opracowanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej - 4 kwietnia 2013 r.

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)