Konferencja podsumowująca I etap Planu transportowego

Zdjęcia z konferencji w dniu 21-10-2013 roku, poświęconej podsumowaniu I etapu prac nad Planem transportowym Aglomeracji Poznańskiej.

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)