Spotkanie z wójtami, burmistrzami - 6 luty 2013 r.

Spotknie z wójtami, burmistrzami - 6 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)