Dochody i wydatki związane z zarządzaniem drogami

  1. Wydatki i dochody ZDM w latach 2011-2013
  2. Wydatki bieżące ZDM w latach 2011-2013
  3. Wpływy ZDM do budżetu Miasta Poznania w latach 2011-2013
  4. Udział wydatków na drogi publiczne zarządzane przez gminę w wydatkach budżetowych gminy w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012
  5. Udział środków z funduszy europejskich w wydatkach na drogi publiczne zarządzane przez gminę w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011
  6. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego za prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Miasta Poznania w latach 2011-2013
  7. Stawki opłat za umieszczenie w pasie drgowym drogi publicznej reklam na terenie miasta
  8. Stawki za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu usługowego lub handlowego na terenie Miasta Poznania

 

Wydatki i dochody ZDM w latach 2011-2013

wydatki i dochody

 

 

Wydatki i dochody ZDM w latach 2011-2013 [tys.zł]
  2011 2012 2013
wydatki ogółem 385 793,12 zł 306 438,41 zł 304 291,37
wydatki inwestycyjne 237 166,12 zł 165 446,28 zł 156 140,31 zł
wydatki bieżące 148 129,14 zł 140 613,98 zł 148 151,06 zł
dochody ogółem 41 919,20 zł 46 742,97 zł 50 745,16 zł

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->

Wydatki bieżące ZDM w latach 2011-2013

wydatki biezace

 

 

Wydatki bieżące w ZDM w latach 2011-2013 [tys. zł]
  2011 2012 2013
remonty i utrzymanie dróg 28 426,96 zł 23 775,00 zł 23 125,11 zł
bezpieczeństwo ruchu 4 530,59 zł 5 120,57 zł 3 718,31 zł
obiekty inżynierskie 4 688,01 zł 4 179,22 zł 6 082,37 zł
utrzymanie czystości 43 050,83 zł 40 545,70 zł 46 128,93 zł
Strefa Płatnego Parkowania 1 620,25 zł 1 893,11 zł 1 936,23 zł
oświetlenie ulic 19 726,55 zł 21 084,99 zł 20 899,96 zł

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->

Wpływy ZDM do budżetu Miasta Poznania w latach 2011-2013

 wplywy zdm do budzetu

 

Wpływy ZDM do budżetu miasta w latach 2011-2013 [tys. zł]
  2011 2012 2013
parkowanie  20 116,45 zł 22 301,37 zł 22 951,08 zł
zajęcie pasa drogowego 7 290,39 zł 5 995,43 zł 6 732,21 zł
reklamy w pasie drogowym 2 145,94 zł 1 915,63 zł 2 777,63 zł
odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej 3 025,39 zł 5 237,64 zł 6 117,60 zł

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->

Udział wydatków na drogi publiczne zarządzane przez gminę w wydatkach budżetowych gminy w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

udzial wyd na drogi pub zarz przez gmine

 

Udział wydatków na drogi publiczne zarządzane przez gminę w wydatkach budżetowych gminy w wybranych miastach w Polsce [%]
  2011 2012
Poznań 10,6 10,92
Warszawa 2,6 4,83
Kraków  4,36 7,75
Gdańsk 3,68 27,26
Łódź 6,19 7,76

Źródło: System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 

Powrót -->

Udział środków z funduszy europejskich w wydatkach na drogi publiczne zarządzane przez gminę w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

Udzial srodkow ue w wydatkach na drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miasto Udział środków z funduszy europejskich w wydatkach na drogi publiczne zarządzane przez gminę [%]
Częstochowa 46,36
Kielce 41,48
Kraków 31,72
Poznań 30,61
Radom 10,33
Gdynia 6,61
Warszawa 1,5

Źródło: System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 

Powrót -->

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego za prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Miasta Poznania w latach 2011-2013

stawki za zajecie pasa roboty

 

 

 

 

   rodzaj drogi 2012 2013
jezdnia z utrzymaniem ruchu o strukturze sprzed zajęcia droga krajowa, (w) 4 zł 6 zł
droga powiatowa, (g) 2 zł 3 zł
jezdnia z ograniczeniem kierunków ruchu droga krajowa, (w) 6 zł 8 zł
droga powiatowa, (g) 3 zł 4 zł
jezdnia - całkowite zamknięcie droga krajowa, (w) 10 zł 10 zł
droga powiatowa, (g) 5 zł 8 zł
chodniki  droga krajowa, (w) 4 zł 5 zł
droga powiatowa, (g) 1 zł 3 zł
pozostałe droga krajowa, (w) 2 zł 3 zł
droga powiatowa, (g) 0,50 zł 2,00 zł
g- droga gminna      w -droga wojewódzka

 

 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->

Stawki opłat za umieszczenie w pasie drgowym drogi publicznej reklam na terenie miastaStawki za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu usługowego lub handlowego na terenie Miasta Poznania

stawki za zajecie pasa reklamy

 

 

    2009-2013
• za umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej reklam droga krajowa 2,50 zł
droga wojewódzka 1,80 zł
droga powiatowa 1,00 zł
droga gminna 0,90 zł

 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->

Stawki za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu usługowego lub handlowego na terenie Miasta Poznania

stawki za zajecie pasa obiekt

 

 

  2009-2013
• za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym drogi publicznej obiektu usługowego lub handlowego strefa podstawowa 1,50 zł
strefa pierwsza 1,00 zł
strefa druga 0,75 zł

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->

 

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)