Podstawowe dane z zakresu parkowania

  1. Zysk w budżecie gminy z jednego miejsca Strefy Płatnego Parkowania w wybranych miastach - dane za rok 2012
  2. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w przeliczeniu na 1 miejsce parkingowe w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011
  3. Stawki opłat Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu w latach 2010-2014
  4. Stawki opłat Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu - opłaty abonamentowe w latach 2010-2014
  5. Stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania w roku 2014 w wybranych miastach w Polsce

Zysk w budżecie gminy z jednego miejsca Strefy Płatnego Parkowania w wybranych miastach - dane za rok 2012

zysk w budzecie gminy

 

Zysk w budżecie gminy z jednego miejsca
Strefy Płatnego Parkowania w wybranych miastach - dane za rok 2012 [zł]
Poznań 1553,01
Warszawa 2504,42
Kraków 1988,49
Gdańsk 2349,34
Łódź 1146,83

Źródło: System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 
Powrót -->

 

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w przeliczeniu na 1 miejsce parkingowe w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011

samochodow na miejsce parkingowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w przeliczeniu na 1 miejsce parkingowe
Gorzów Wlkp. 75,35
Poznań 39,26
Warszawa 33,18
Gdynia 32,63
Katowice 26,88
Kalisz  25,65
Legnica 9,02
Olsztyn 3,2
Koszalin 2,61
Kraków 2,04

Źródło: System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 

Powrót -->

Stawki opłat Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu w latach 2010-2014

godzinowe stawki oplat

 

 

  Stawki opłat Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu w 2014 roku [zł]
podstrefa cenowa A - czerwona za pierwszą godz. 3,00 zł
za drugą godz. 3,60 zł
za trzecią godz. 4,30 zł
za czwartą i nast. godz. 3,00 zł
podstrefa cenowa B - żółta za pierwszą godz. 2,80 zł
za drugą godz. 3,30 zł
za trzecią godz. 3,90 zł
za czwartą i nast. godz. 2,80 zł
podstrefa cenowa C - zielona za pierwszą godz. 2,00 zł
za drugą godz. 2,40 zł
za trzecią godz. 2,80 zł
za czwartą i nast. godz. 2,00 zł

 Źródło: Opracowanie WGKiM na podstawie danych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->

 

Stawki opłat Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu - opłaty abonamentowe w latach 2010-2014

oplaty abonamentowe

 

  Abonamentowe stawki opłat Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu 
w latach  2010-2014 [zł]
opłata abonamentowa
(cena jednego dnia postoju)
podstrefa cenowa A - czerwona 24
podstrefa cenowa B - żółta 20
podstrefa cenowa C - zielona 16
opłata abonamentowa
(cena jednego dnia postoju)
z bonifikatą 50%
podstrefa cenowa A - czerwona 12
podstrefa cenowa B - żółta 10
podstrefa cenowa C - zielona 8
opłata abonamentowa
(cena jednego dnia postoju)
z bonifikatą 25%
podstrefa cenowa A - czerwona 18
podstrefa cenowa B - żółta 15
podstrefa cenowa C - zielona 12

 Źródło: Opracowanie WGKiM na podstawie danych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Powrót -->
 

Stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania w roku 2014
w wybranych miastach w Polsce

 

godzinowe stawki oplat miasta

 

Stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania w roku 2014 w wybranych miastach w Polsce
    Poznań
3 strefy
Warszawa
1 strefa
Kraków
1 strefa
Gdańsk- 4 strefy Łódź
5 stref
podstrefa cenowa A - czerwona za pierwszą godz. 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
za drugą godz. 3,60 zł 3,60 zł 3,50 zł 3,60 zł 2,00 zł
za trzecią godz. 4,30 zł 4,20 zł 4,10 zł 4,30 zł 2,00 zł
za czwartą i nast. godz. 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
podstrefa cenowa B - żółta za pierwszą godz. 2,80 zł - - 2,00 zł -
za drugą godz. 3,30 zł - - 2,20 zł -
za trzecią godz. 3,90 zł - - 2,30 zł -
za czwartą i nast. godz. 2,80 zł - - 2,00 zł -
podstrefa cenowa C - zielona za pierwszą godz. 2,00 zł - - - -
za drugą godz. 2,40 zł - - - -
za trzecią godz. 2,80 zł - - - -
za czwartą i nast. godz. 2,00 zł - - - -

Źródło: Opracowanie WGKiM na podstawie obowiązujących cenników

 

Powrót -->

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)