Sprzedaż biletów


Niniejsza sekcja przedstawia analizę porównawczą sprzedaży biletów w roku 2012 oraz 2013, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym oraz porównanie struktury wpływów ze sprzedaży biletów w wybranych miastach w Polsce.

  1. Analiza sprzedaży biletów w Poznaniu
  2. Porównanie struktury wpływów ze sprzedaży biletów w wybranych miastach w Polsce
  3. Porównanie wpływów ze sprzedaży biletów na jednego pasażera w wybranych miastach w Polsce

 

Analiza sprzedaży biletów w Poznaniu

ilosc sprzedanych biletow 

Ilość sprzedanych biletów [szt.]
MIESIĄC 2013 2014 DYNAMIKA 2014/2013
styczeń 3 367 337 2 947 439 114,25
luty 2 308 840 2 977 257 77,55
marzec 3 126 900 3 152 366 99,19

 

wartosc sprzedanych biletow3

 

Wartość sprzedanych biletów
MIESIĄC 2013 2014 DYNAMIKA 2014/2013
styczeń 17 320 635 16 321 125 106,12
luty 13 388 125 15 981 426 83,77
marzec 15 116 612 16 365 039 92,37

 

Źródło: opracowanie WGKiM na podstawie danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznani

 

Porównanie struktury wpływów ze sprzedaży biletów w wybranych miastach w Polsce (dane za rok 2011)

Struktura wpywow ze sprzeday biletow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1 - udział wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych

W2 - udział wpływów ze sprzedaży biletów krótkookresowych

W3 - udział wpływów ze sprzedaży biletów długookresowych

 

MIASTO

Udział wpływów ze sprzedaży biletów [%] - dane za rok 2011
JEDNORAZOWYCH KRÓTKOOKRESOWYCH DŁUGOOKRESOWYCH
Częstochowa 54,51 12,39 33,1
Gdańsk 52,84 5,17 41,99
Kielce 80,17 8,95 10,87
Kraków 30,41 20,21 49,38
Lublin 70,81 1,52 27,67
Łódź 49,25 5,89 44,86
Poznań 41,94 3,59 54,48
Radom 68,77 19,09 12,15
Warszawa 24,48 12,75 62,78

Źródło: System Analiz Samorządowych (www.sas24.org) - dane dla miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

 

Porównanie wpływów ze sprzedaży biletów na jednego pasażera w wybranych miastach w Polsce (2011 i 2012 rok)

 

 wplyw ze sprzedazy biletow na 1 pasazera2

  Wpływ ze sprzedaży biletów
w przeliczeniu na 1 pasażera
[zł/pasażer]
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 0,71 0,77
Warszawa 0,67 0,68
Gdańsk 0,65 0,74

Źródło: System Analiz Samorządowych (www.sas24.org) - dane dla miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

 

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)