W niniejszej sekcji znajdują się informacje w zakresie podstawowych wskaźników eksploatacyjnych dotyczących taboru jak i infrastruktury zarówno dla Poznania jak i wybranych miast w Polsce.

  1. Prędkość eksploatacyjna tramwajów i autobusów w wybranych miastach w Polsce - dane za I półrocze 2013 i 2014
  2. Prędkość komunikacyjna tramwajów i autobusów w wybranych miastach w Polsce - dane za  I półrocze 2013 i 2014
  3. Średni wiek taboru autobusowego i tramwajowego MPK Poznań Sp. z o.o.
  4. Średni wiek taboru autobusowego i tramwajowego w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012
  5. Udział taboru niskopodłogowego/niskowejściowego w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012
  6. Wskaźnik wykorzystania taboru w MPK Poznań Sp. z o.o.
  7. Wskaźnik wykorzystania taboru w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012
  8. Liczba kierujących w przeliczeniu na 1 wóz w inwentarzu w MPK Poznań Sp. z o.o.
  9. Gęstośćprzystanków tramwajowych w wybranych miastach w Polsce w 2012 roku
  10. Gęstość przystanków autobusowych w wybranych miastach w Polsce w 2012 roku

Prędkość eksploatacyjna tramwajów i autobusów w wybranych miastach w Polsce - dane za I półrocze 2013 i 2014.

Prędkość eksploatacyjna jest to stosunek przebytej drogi do czasu pracy pojazdu z uwzględnieniem czasów postoju na przystankach pośrednich i przystankach krańcowych.

 

 4

Prędkość eksploatacyjna tramwaju [km/h]
  2013 2014
Poznań 14,7 17,4
Warszawa 14 14,1
Wrocław 13,2 12,8
Gdańsk 27,3 27,8
Łódź 13,2 13

 

 

 2

Prędkość eksploatacyjna autobusu [km/h]
  2013 2014
Poznań 15 15,3
Warszawa 16 15,9
Wrocław 16,3 16,2
Gdańsk 16,1 16,2
Łódź  15,9 15,5

  Źródło: MPK Poznań Sp. z o.o., Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, System Analiz Samorządowych

 

Powrót -->

 

Prędkość komunikacyjna tramwajów i autobusów w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

Prędkość komunikacyjna jest to stosunek przebytej drogi do czasu pracy pojazdu z uwzględnieniem czasów postoju na przystankach pośrednich.

 

predkosc komunikacyjna tramwaju3

 

 

 

  Prędkość komunikacyjna tramwaju [km/h]
miasto/rok 2011 2012
Poznań 19,2 19,4
Warszawa 17,6 17,6
Kraków 18,9 18,6
Gdańsk 18 18,1

 

predkosc komunikacyjna autobusu

 

 

  Prędkość komunikacyjna autobusu [km/h]
miasto/rok 2011 2012
Poznań 21,9 22
Warszawa 22,4 22,5
Kraków 26,4 26,5
Gdańsk 23,5 24,4

 

Źródło: MPK Poznań Sp. z o.o., System Analiz Samorządowych (www.sas24.org)

 

Powrót -->

 

Średni wiek taboru autobusowego i tramwajowego MPK Poznań Sp. z o.o. w latach 2010-2012

 

sredni wiek autobusow mpk2

 

 

 

 sredni wiek tram mpk2

 

 

 lata Średni wiek taboru MPK Poznań Sp. z o.o.
Tramwaj Autobus
2010 30,8 7,8
2011 28 6,6
2012 26 6

Źródło: MPK Poznań Sp. z o.o.

 

Powrót -->

 

Średni wiek taboru autobusowego i tramwajowego w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

sredni wiek autobusow w miastach

 

 

 

  Średni wiek autobusów [lata]
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 6 6
Warszawa 7 7
Kraków 8 8
Gdańsk 8 10
Łódź 7 8

 

 

sredni wiek tramwajow w miastach

 

  Średni wiek tramwajów [lata]
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 28 26
Warszawa 19,9 16,5
Kraków 33,2 32
Gdańsk 22,4 22,4
Łódź 25,9 27,8

Źródło: MPK Poznań Sp. z o.o., System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 

Powrót -->

Udział taboru niskopodłogowego/niskowejściowego w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

 udzial autobusow niskopodlogowych2

 

 

  Procentowy udział autobusów niskopodłogowych/niskowejściowych
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 99,4 100
Warszawa 89,8 96,7
Kraków 96,3 98,5
Gdańsk 100 100
Łódź 88,3 90

 

udzial tramwajow niskopodlogowych

 

 

  Procentowy udział tramwajów niskopodłogowych/niskowejściowych
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 17,6 38,4
Warszawa 15,5 25,5
Kraków 15,9 24,8
Gdańsk 53,2 61,2
Łódź 5,5 6,3

 

Źródło: MPK Poznań Sp. z o.o., System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 

Powrót -->

Wskaźnik wykorzystania taboru MPK Poznań Sp. z o.o.

wskaznik wykorzystania taboru mpk

 

 

 Lata Wskaźnik wykorzystania taboru [%]
Tramwaj Autobus
2010 79,1 84,4
2011 73,2 82,8
2012 66,0 85,5

Źródło: MPK Poznań Sp. z o.o.

 

Powrót -->

Wskaźnik wykorzystania taboru w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2012

wskaznik wykorzystania taboru w miastach

  Wskaźnik wykorzystania taboru [%]
 miasto/rok autobus tramwaj
Poznań 85,5 66
Kraków 82 75,5
Gdańsk 77,3 83
Łódź 77,4 79,8

 Źródło: MPK Poznań Sp z o.o. - Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.

 

Powrót -->

Liczba kierujących w przeliczeniu na 1 wóz w inwentarzu w MPK Poznan Sp. z o.o.

liczba kierujacych w przeliczeniu na 1 woz w inwentarzu

 

Lata   Liczba kierujących w przeliczeniu na 1 wóz w inwentarzu 
Tramwaj Autobus
2010 1,6 2,7
2011 1,5 2,5
2012 1,6 2,5

Źródło: MPK Poznań Sp. o.o.

 

Powrót -->

Gęstość przystanku tramwajowych w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2012

gestosc przystankow tramwajowych miasta

 
Gęstość przystanków tramwajowych
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 4,3 4,2
Warszawa 4,5 4,6
Kraków 3,6 3,5
Gdańsk 3,9 4

Źródło: System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 

Powrót -->

Gęstość przystanków autobusowych w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2012

gestosc przystankow autobusowych miasta

 

 
Gęstość przystanków tramwajowych
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 3,58 3,07
Warszawa 4,74 4,8
Kraków 3,47 3,28
Gdańsk 2,82 2,62

Źródło: System Analiz Samorządowych SAS (www.sas24.org)

 

Powrót -->

 

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)