Napełnienie w pojazdach publicznego transportu zbiorowego

Niniejsza sekcja przedstawia analizę napełnień w tramwajach i autobusach MPK Poznań Sp. z o.o. oraz autobusach pozostałych przewoźników realizujących przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Dane prezentowane są w ujęciu kwartalnym i będą systematycznie aktualizowane.

 

wskaznik napelnienia mpk

  

Napełnienie w komunikacji tramwajowej i autobusowej MPK Poznań w 2013 i 2014 r. [%]
okres Tramwaje Autobusy
I kwartał 2013 15,68 17,48
I kwartał 2014 31,56 21,68

 

 

wskaznik napelnienia operatorow ztm

 

 

Napełnienie dla poszczególnych Operatorów w 2013 i 2014 r. [%]
okres MPK Poznań   KPA KOMBUS PT TRANSLUB   PUK Komorniki
I kwartał 2013 16,9 22,81 20,28 20,74
I kwartał 2014 21,68 27,5 24,26 29,96

 Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

 

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)