Liczba przewożonych pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego

Niniejsza sekcja przedstawia analizę liczby rocznie przewożonych pasażerów w systemie miejskiego transportu zbiorowego w Poznaniu oraz wybranych miastach w Polsce.

  1. Liczba pasażerów systemu miejskiego transportu zbiorowego w Poznaniu w latach 2000-2013
  2. Porównanie liczby pasażerów systemu miejskiego transportu zbiorowego w wybranych miastach w Polsce - dane za I półrocze 2014
  3. Porównanie rocznej liczby pasażerów w przeliczeniu na 1 mieszkańca [pas/1 mieszkańca] w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

Liczba pasażerów systemu miejskiego transportu zbiorowego w Poznaniu w latach 2000-2013

liczba pasazerow na przestrzeni lat

 

LATA LICZBA PASAŻERÓW [mln/rok]
2000 239,3
2001 228,4
2002 225,9
2003 197,4
2004 205,1
2005 224,6
2006 195,1
2007 208,4
2008 204
2009 200,8
2010 205,2
2011 212,3
2012 215,1
2013 197,1

 

 

Porównanie liczby pasażerów systemu miejskiego transportu zbiorowego w wybranych miastach w Polsce - dane za I półrocze 2014 r.

5

Liczba pasażerów komunikacji zbiorowej
  2014
Poznań 100035,0
Warszawa 579310,0
Gdańsk 85140,0
Łódź 72251,0

 

Źródło: System Analiz Samorządowych (www.sas24.org) - dane dla miast powyżej 200.000 mieszkańców.

 

Porównanie rocznej liczby pasażerów w przeliczeniu na jednego mieszkańca [pas. / 1 mieszkańca] w wybranych miastach w polsce - dane za rok 2011 i 2012

 roczna liczba mieszkancow

 

 

  Roczna liczba pasażerów komunikacji zbiorowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 383,42 390,64
Warszawa 593,97 632,17
Gdańsk 341,09 352,41

Źródło: System Analiz Samorządowych (www.sas24.org) - dane dla miast powyżej 200.000 mieszkańców.

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)