Praca przewozowa realizowana przez pojazdy publicznego transportu zbiorowego

 

Niniejsza sekcja przedstawia informacje dotyczące pracy przewozowej realizowanej przez pojazdy transportu zbiorowego w Poznaniu oraz wybranych miastach w Polsce.

  1. Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.
  2. Praca przewozowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca realizowana w transporcie autobusowym w wybranych miastach w Polsce
  3. Praca przewozowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca realizowana w transporcie tramwajowym w wybranych miastach w Polsce

Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznan Sp. z o.o.

Praca przewozowa MPK Poznan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o. [tys km/rok]   
LATA TRAMWAJ AUTOBUS
2010 11 376 18 285
2011 10 810 18 534
2012 10 478 19 344

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 

 

Praca przewozowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca realizowana w transporcie autobusowym w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

praca przewozowa autobusu na 1 mieszkanca2

  Praca przewozowa autobusu [wzkm/osoba]
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 33,5 35,7
Warszawa 69,8 63,3
Kraków 32,9 36,9
Gdańsk 38,4 35,9
Łódź 38,1 37,9

Źródło: System Analiz Samorządowych (www.sas24.org)

 

 

Praca przewozowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca realizowana w transporcie tramwajowym w wybranych miastach w Polsce - dane za rok 2011 i 2012

praca przewozowa tramwaju na 1 mieszkanca2

  Praca przewozowa tramwaju [wzkm/osoba]
 miasto/rok 2011 2012
Poznań 30,2 19
Warszawa 30,7 29,5
Kraków 17,7 18,5
Gdańsk 27 29,8
Łódź 34,2 34,9

 

Źródło: System Analiz Samorządowych (www.sas24.org)

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)