Wskaźniki punktualności

Niniejsza sekcja przedstawia

1)analizę punktualności w transporcie tramwajowym oraz autobusowym dla usług świadczonych przez MPK Poznań Sp. z o.o. oraz innych przewoźników realizujących przewozy na zlecenie ZTM Poznań.

2) analizę punktualności w transporcie tramwajowym oraz autobusowym w wybranych miastach w Polsce

Dane prezentowane są w ujęciu kwartalnym i półrocznym i będą systematycznie aktualizowane.

 

wskaznik punktualnosci mpk

 

Wskaźnik punktualności  MPK Poznań 2013 i 2014 roku[%]
okres Tramwaje Autobusy
I kwartał 2013 79,85 78,05
I kwartał 2014 87,36 78,32

 

wskaznik punktualnosci operatorow ztm

 

 


Punktualność dla poszczególnych Operatorów w 2013 i 2014 r. [%]
okres MPK Poznań   KPA KOMBUS PT TRANSLUB   PUK Komorniki
I kwartał 2013 78,7 93,9 86,1 80,8
I kwartał 2014 78,3 96,6 84,9 81

 

Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

 

 

punkt tram

wskaźnik punktualności kursowania tramwaju [%]
  I półrocze 2013 I półrocze 2014
Poznań 79,3 88,1
Warszawa 93,13 91,37
Łódź 86,41 79,36
Gdańsk 97 98

 punkt bus

 

wskaźnik punktualności kursowania autobusu [%]
  I półrocze 2013 I półrocze 2014
Poznań 75,5 75,21
Warszawa 94,57 93,17
Łódź 89,73 87,98
Gdańsk 94 96

Źródło: GUS, SAS

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)