Udział wydatków z budżetu gminy na lokalny transport zbiorowy w różnych miastach w Polsce

Niniejsza sekcja stanowi informację porównawczą z wybranych miast w Polsce w zakresie udziału wydatków z budżetu gminy na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego - dane za rok 2011.

 

udzial wydatkow z budzetu gminy2

 

 

  Udział wydatków z budżetu gminy na lokalny transport zbiorowy w wydatkach budżetu gminy ogółem [%]
miasto/rok 2011 2012
Poznań 20,37 25,17
Warszawa 22,7 28,26
Kraków 9,69 12,62
Łódź 11,61 10,97

Źródło: System Analiz Samorzsądowych (www.sas24.org)

 

 

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)