Bez kategorii

Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – drugi etap z dofinansowaniem z UE

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego to jeden z priorytetów miasta Poznania. Po sukcesie pierwszego etapu inwestycji w system parkingów przesiadkowych (P&R), miasto otrzymało dofinansowanie na realizację kolejnych inwestycji w ramach drugiego etapu projektu. Dzięki temu mieszkańcy Poznania będą mogli jeszcze sprawniej poruszać się komunikacją miejską, a jednocześnie będzie promowany ekologiczny sposób podróżowania.

Dotychczasowy system parkingów P&R składa się z sześciu obiektów, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Umożliwiają one sprawną przesiadkę między komunikacją indywidualną a zbiorową, tym samym przyczyniając się do optymalizacji funkcjonowania transportu publicznego. Drugi etap rozwoju systemy ma na celu rozszerzenie istniejących parkingów oraz budowę całkiem nowych, aby jeszcze bardziej ułatwić dotarcie do centrum miasta.

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej na budowę kolejnych parkingów P&R jest możliwe dzięki działaniom w ramach programu „Poprawa powietrza w metropolii”. Program ten ma na celu redukcję poziomów CO2 poprzez inwestycje w projekty związane z ochroną środowiska i gospodarowaniem energią.

W ramach drugiego etapu inwestycji planowane jest wybudowanie pięciu nowych parkingów. Ma to być realne widowisko, pozwalające zyskać około 650 miejsc do parkowania na terenach przesiadkowych. Ponadto, w planach są także prace modernizacyjne na już istniejących P&R, co w efekcie dopełni całość projektu.

Budowa parkingów P&R w Poznaniu to inwestycja o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale też ponadnarodowym. Oznacza ona realizację ważnych celów związanych z ochroną środowiska oraz promocją zrównoważonego transportu publicznego.
Wzrost liczby parkingów P&R ma sprzyjać zachęceniu mieszkańców do korzystania z ekologicznej komunikacji miejskiej, zmniejszenia liczby samochodów w ruchu oraz poprawienie jakości powietrza w stolicy Wielkopolski.

Wzrastająca liczba samochodów w miastach prowadzi nie tylko do zatłoczenia dróg, ale także do deficytu miejsc parkingowych. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest budowa parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na obrzeżach miast, które umożliwiają pozostawienie swojego pojazdu i korzystanie z transportu publicznego dla dalszych podróży. W Poznaniu realizowany jest właśnie kolejny etap budowy systemu takich parkingów.

Rozpoczynający się drugi etap projektu przewiduje utworzenie kolejnych pięciu parkingów P&R na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, które zostaną przydzielone na inwestycje poprawiające funkcjonowanie transportu publicznego i redukujące emisję zanieczyszczeń. Budowa nowych parkingów P&R to konkretne działania w ramach strategii rozwoju zrównoważonego transportu w Poznaniu, zmierzającej m.in. do odblokowania głównych arterii komunikacyjnych i ograniczenia hałasu oraz emisji spalin.

Pierwszy etap projektu, obejmujący budowę czterech parkingów P&R, został zrealizowany w latach 2014-2017. Działające obecnie parkingi znajdują się w strategicznych punktach miasta, przy węzłach między różnymi liniami transportu publicznego, tak aby ułatwiać przesiadki. Nowe parkingi P&R planowane są m.in. w rejonie osiedli Chartowo i Rataje oraz w pobliżu dworca kolejowego Poznań Zachód. W sumie miejsca postojowe po drugim etapie inwestycji mają pomieścić około 1 500 samochodów.

Podczas gdy parkingi P&R przyczyniają się do poprawy dostępności i jakości przestrzeni miejskiej, eksperci dostrzegają również inne korzyści wynikające z ich wprowadzenia. Po pierwsze, dzięki łatwiejszemu dojazdowi do centrum miasta, powstaje zachęta dla mieszkańców, by porzucić prywatne samochody na rzecz transportu publicznego. Tym samym redukuje się emisja spalin oraz hałas generowany przez ruch drogowy.

Po drugie, inwestycja wpłynie na zmniejszenie liczby samochodów jeżdżących na „krótkich nogach”, kiedy to kierowca pokonuje niewielką odległość tylko po to, by przesiąść się później na inne środki transportu. Dzięki lepszej lokalizacji parkingów, mieszkańcy będą mogli zostawić swoje pojazdy jeszcze przed dojazdem do centrum miasta i ograniczać emisję spalin.

Możesz również polubić…